Duurzaamheid

Over ons Duurzaamheid
Over ons Duurzaamheid

Manna gaat voor duurzaam

Bij Manna willen we onze groei op een duurzame manier blijven verderzetten. We willen zoveel mogelijk waarde creëren voor alle stakeholders met een minimum aan verspilling van grondstoffen, energie en talent.

Als bedrijf hebben we immers een verantwoordelijkheid die verder reikt dan onze eigenaars. Zo komen onze werknemers steeds op de eerste plaats. We zijn een zorgzame werkgever met een duurzaam personeelsbeleid. We streven er eveneens naar om duurzame partnerships uit te bouwen met onze klanten. Ook kiezen we ervoor om, waar mogelijk, lange-termijn-relaties aan te gaan met onze leveranciers. Bovendien zijn we ook actief betrokken bij het welzijn van onze lokale gemeenschap. We rekruteren voornamelijk lokaal en hebben dus een verantwoordelijkheid voor o.a. werkgelegenheid.

Duurzame initiatieven bij Manna

In de afgelopen jaren voerden we reeds een groot aantal duurzame acties uit.

Woon-werkverkeer

We zoeken gericht naar medewerkers die in een straal van 10 of minder kilometer wonen. Wie dichter bij huis werkt, heeft immers een betere werk-privébalans. Bovendien worden de werknemers gestimuleerd om met de fiets naar het werk te komen.

Minder verspilling

Wanneer onze sauzen, wegens een beperkte houdbaarheid, niet meer verkocht kunnen worden aan de klanten, worden deze geschonken aan Moeders voor Moeders.

Manna - Groenten
Lokaal aankopen

We werken, waar mogelijk, met lokale, kwaliteitsvolle ingrediënten. Niet alleen om andere Vlaamse bedrijven te steunen, maar ook om het transport van deze ingrediënten zoveel mogelijk te beperken. Ook hechten we veel belang aan het opbouwen van duurzame lange-termijn relaties met de leveranciers van onze ingrediënten.

Maatschappij

We proberen ons steentje bij te dragen aan de maatschappij door, waar mogelijk, samen te werken met Maatwerkbedrijven. Zo doen we bij handelingen, die niet in eigen productie uitgevoerd kunnen worden, telkens beroep op een lokale Beschutte Werkplaats in Antwerpen.

Sponsoring

Sinds 2014 schenkt Manna jaarlijks een bedrag aan de Cliniclowns. Zowel in 2016 en 2017 werd er een bedrag van 20.000 € aan de Cliniclowns geschonken in het kader van een virale Social Media campagne in samenwerking met Piet Huysentruyt en Van Echelpoel.

Ook proberen we zoveel mogelijk in te gaan op aanvragen van diverse jeugdbewegingen en verenigingen voor de sponsoring met gratis sauzen.

Welzijn op het werk

Het welzijn van onze medewerkers is prioritair bij Manna. We focussen op ‘mensen’ i.p.v. op ‘resultaten’. Manna probeert een positieve omgeving te creëren waar medewerkers de ruimte hebben om zichzelf te ontplooien. Op regelmatige basis worden er ook bedrijfsactiviteiten georganiseerd om het informeel contact tussen medewerkers en de band met het bedrijf te versterken.

Milieu

In 2011 werden er zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de kantoren en het magazijn in Wijnegem. Met deze groene energie kunnen we voorzien in het volledige elektriciteitsgebruik van Manna én een deel teruggeven aan het elektriciteitsnet.

Ook wordt watervervuiling zoveel mogelijk beperkt. We reinigen vervuild water eerst zelf voordat dit in de Antwerpse waterzuivering terechtkomt.

 

Transport

We zijn recent van start gegaan met het transport van afgewerkte producten via het Albertkanaal. Deze worden via de binnenvaart rechtstreeks naar de Antwerpse Haven getransporteerd. Hiermee willen we zoveel mogelijk vrachtwagens van de weg halen om files te verminderen en onze CO2-uitstoot te beperken.

Duurzame ambities bij Manna

Ook in de toekomst willen we blijven investeren in Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We zijn ons immers bewust van de ernst van de klimaatverandering en willen dit probleem mee oplossen.

Daarom hebben we, op basis van de 17  Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, een aantal duurzame ambities gedefinieerd.

  • Gezonde en vernieuwende sauzen op de markt brengen in duurzame verpakkingen.
  • Het sorteren van afval stimuleren bij zowel consumenten als medewerkers.
  • Verspilling tegengaan door innovatieve productoplossingen en door het sausafval in productie te beperken en zelfs te hergebruiken.
  • Een gezonde en veilige werkomgeving creëren voor onze medewerkers.
  • Een duurzaam waterbeleid waarbij het leidingwaterverbruik beperkt wordt en de waterzuiveringsinstallatie geoptimaliseerd wordt.
  • Biodiversiteit op het bedrijventerrein bevorderen: bloemenweide, bijenhotel, etc.
  • Het opnemen van duurzaamheidscriteria in onze aankoopbeslissingen en duurzame lange termijn relaties aangaan met onze leveranciers.