Duurzaamheid

Over ons Duurzaamheid
Over ons Duurzaamheid

Van duurzame initiatieven naar een duurzame strategie

Als familiebedrijf willen we onze groei op een duurzame manier verderzetten. We streven ernaar om zoveel mogelijk waarde te creëren voor alle stakeholders met een minimum aan verspilling van grondstoffen, energie en talent.

We hebben immers een verantwoordelijkheid die veel verder reikt dan onze eigenaars. Onze werknemers komen steeds op de eerste plaats. Ook streven we ernaar om duurzame partnerships uit te bouwen met onze klanten. En we kiezen ervoor om, waar mogelijk, lange-termijn-relaties aan te gaan met onze leveranciers. Bovendien zijn we ook actief betrokken bij het welzijn van onze lokale gemeenschap.

Vóór 2018 namen we reeds verschillende duurzame initiatieven.

Ontdek hier onze duurzame initiatieven

Vanaf 2018 ondernamen we de eerste stappen richting een duurzame strategie:

  • In 2018 definieerden we in samenwerking met EY Climate Change & Sustainability Services 30 prioritaire acties i.k.v. Duurzaamheid.
  • In 2019 stelden we een materialiteitsmatrix op, om te bepalen welke doelstellingen i.k.v. Duurzaamheid het belangrijkst zijn, zowel voor onze stakeholders als voor
    Manna. Op basis van deze matrix, definieerden we 7 prioritaire SDG’s*, waarop we ons de komende jaren zullen focussen.

    * de SDG’s of Sustainable Development Goals werden ontwikkeld door de Verenigde Naties. Deze doelstellingen lopen tot en met 2030 en moeten onder meer armoede uit de wereld helpen, ongelijkheid bestrijden en de klimaatverandering aanpakken.

In 2020 werd Duurzaamheid een onderdeel van onze Visie. Om Duurzaamheid volledig te integreren in onze strategie en beleidsvoering, definieerden we de 3 duurzame M’s. Deze 3 M’s vertegenwoordigen de 3 belangrijkste thema’s i.k.v. Duurzaamheid bij Manna.

Ontdek hier onze duurzame strategie