Duurzame initiatieven

Duurzame initiatieven
Duurzame initiatieven
Woon-werkverkeer

We zoeken gericht naar medewerkers die in een straal van 10 of minder kilometer wonen. Wie dichter bij huis werkt, heeft immers een betere werk-privébalans.

Minder verspilling

wanneer onze sauzen, wegens een beperkte houdbaarheid, niet meer verkocht kunnen worden aan de klanten, worden deze geschonken aan o.a. Moeders voor Moeders.

Manna - Groenten
Lokaal aankopen

We werken, waar mogelijk, met lokale, kwaliteitsvolle ingrediënten. Niet alleen om andere Belgische bedrijven te steunen, maar ook om het transport van deze ingrediënten zoveel mogelijk te beperken. Ook hechten we veel belang aan het opbouwen van duurzame lange-termijn relaties met de leveranciers van onze ingrediënten.

Maatschappij

we proberen ons steentje bij te dragen aan de maatschappij door, waar mogelijk, samen te werken met Maatwerkbedrijven. Zo doen we bij handelingen, die niet in eigen productie uitgevoerd kunnen worden, telkens beroep op een lokale Maatwerkbedrijven in Antwerpen.

Sponsoring

Sinds 2014 schenkt Manna jaarlijks een bedrag aan de Cliniclowns. Zowel in 2016 en 2017 werd er een bedrag van 20.000 € aan de Cliniclowns geschonken in het kader van een virale Social Media campagne in samenwerking met Piet Huysentruyt en Van Echelpoel. Ook sponsoren we diverse jeugdbewegingen en verenigingen met gratis sauzen.

Welzijn op het werk

Het welzijn van onze medewerkers is prioritair bij Manna. Manna probeert een positieve omgeving te creëren waar medewerkers de ruimte hebben om zichzelf te ontplooien. Op regelmatige basis worden er ook activiteiten georganiseerd om de band tussen de medewerkers
en met het bedrijf te versterken.

Milieu

In 2011 werden er zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de kantoren en het magazijn in Wijnegem. Met deze groene energie kunnen we voorzien in ons elektriciteitsgebruik én een deel teruggeven aan het elektriciteitsnet. Ook wordt watervervuiling zoveel mogelijk beperkt. We reinigen vervuild water eerst zelf voordat dit in de Antwerpse waterzuivering terechtkomt.

Duurzaamheidsverslag

Lees meer over onze duurzame strategie en doelstellingen!

Meer info